KWIECIEŃ 2024

19.04.2024

Postępy prac na budowie Olszynki Park.

1. BUDYNEK WYSOKI 41p
- realizacja robót żelbetowych konstrukcyjnych: zakończono:
- realizacja robót związanych z wykonaniem ścian działowych piętra W38-W40
- realizacja robót: roboty instalacyjne wentylacji bytowej budynku piętra W 36– ruraż części wspólnych
- realizacja robót: roboty instalacyjne wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperacją piętra do W36
- realizacja robót: roboty wod.-kan., c.w.u., c.t., c.o. - pietra W36 – ruraż części wspólnych
- realizacja robót: roboty elektryczne – instalacje podtynkowe – piętra W37-W38
- realizacja robót związanych z wykonaniem podłoży cementowych: piętra W35
- montaż stolarki drzwiowej części wspólnych budynku – piętra do W35
- zakończono montaż stolarki drzwiowej do mieszkań – od W3-W33
-realizacja robót związanych z wykonaniem wewnętrznej linii zasilającej WLZ do mieszkań
-montaż systemu pożarowego SSP, DSO
-montaż okablowania do kontroli dostępu
-rozpoczęto układanie instalacji freonowej do mieszkań
-rozpoczęto malowanie sufitów części wspólnych
-realizacja układania glazury na częściach wspólnych W3-W27
- zakończono realizację robót związanych z montażem fasady aluminiowo – szklanej
piętra od W3 do W34
- realizacja robót związanych z montażem fasady aluminiowo szklanej – piętra W34– W41 Attyki
-został dostarczony i zmontowany węzeł cieplny
- realizacja robót związanych z montażem dźwigów osobowych
a)W1 – udostępniony do eksploatacji
b)W2 – przygotowana do odbioru UDT
c)W3 -70% zaawansowania
d) W4- 70% zaawansowania

2. BUDYNEK NIŻSZY 18p N
- zakończenie prac związanych z wykonaniem montażu osprzętu dla instalacji wod.-kan., c.o., wentylacji bytowej i przeciwpożarowej budynku – części wspólnych
- zakończenie prac związanych z wykonaniem montażu osprzętu dla instalacji wod.-kan., c.o., wentylacji.
- zakończono realizację robót związanych z wykonaniem tynków
- zakończono realizację robót związanych z wykonaniem podłoży cementowych
- zakończono montaż stolarki drzwiowej części wspólnych budynku
- zakończono montaż stolarki drzwiowej do mieszkań
- zakończono montaż osprzętu instalacji c.o.
- zakończenie układania glazury na częściach wspólnych
-zakończono układanie instalacji freonowej z pomieszczenia technicznego do mieszkań
-zakończono okablowanie i montaż lamp w częściach wspólnych
-zakończono malowanie i układanie sufitów podwieszanych
- tapetowanie ścian części wspólnych korytarzy W3-W8
- zakończono robót związanych z wykonaniem wewnętrznych linii zasilających WLZ do mieszkań
- zakończono realizację systemu pożarowego SSP i DSO
- ostateczny przegląd mieszkań przed przekazaniem

3. BUDYNEK USŁUGOWY (U)
- zakończono roboty konstrukcyjne
-zakończono roboty związane z wykonaniem ścian działowych części wspólnych budynku W,N,U w poziomie G2,G1
- zakończono roboty związane z wykonaniem ścian działowych części wspólnych budynku usługowego: piętro U0,U1,
- zakończono montaż stolarki drzwiowej na garażach G1,G2;
- zakończono montaż bram garażowych G1,G2
-zakończono montaż schodów ruchomych U0<->U1,U1<->U2
-zakończono montaż blend pod ścianki aluminiowo-szklane części wspólnych U0, U1, U2
- realizacja ślusarki aluminiowej w częściach wspólnych U0, U1, U2
- realizacja robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych, wentylacji, wod.-kan. , c.o. i c.t. w zakresie zasilania budynków N,W,U na kondygnacjach G1,G2,U0,U1
- realizacja robót związanych z montażem stolarki zewnętrznej
- realizacja izolacji dachu zielonego wraz systemem odwadniającym
-rozpoczęto układnie podkładu betonowego na Usługach U, UN, UW.
- zakończono montaż komórek lokatorskich
- zostało zrealizowanych 65% elewacji w systemie lekko-mokrej

4. BUDYNEK USŁUGOWY (U-1)
- zakończono roboty konstrukcyjne
- zakończenie montażu fasady aluminiowo szklanej
- realizacja robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej i wentylacyjnej.

5. ZESPÓŁ GARAŻY ZEWNĘTRZNYCH (P.2.1.)
- zakończono roboty konstrukcyjne
-zakończono układanie nawierzchni z kostki brukowej
-zakończono wyprawianie ścian garażu
-zakończono roboty instalacyjne

6. ZESPÓŁ GARAŻY ZEWNĘTRZNYCH (P.2.1W.)
- zakończono roboty konstrukcyjne
-zakończono układanie nawierzchni brukowej

Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
previous arrow
next arrow
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
previous arrow
next arrow

LUTY 2024

26.02.2024

Postępy prac na budowie Olszynki Park.

1. BUDYNEK WYSOKI 41p
- realizacja robót żelbetowych: Attyki W41
- realizacja robót związanych z wykonaniem ścian działowych piętra W36
- realizacja robót: roboty instalacyjne wentylacji bytowej budynku piętra W 36– ruraż części wspólnych
- realizacja robót: roboty instalacyjne wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperacją piętra do W27
- realizacja robót: roboty wod.-kan., c.w.u., c.t., c.o. - pietra W34 – ruraż części wspólnych
- realizacja robót: roboty elektryczne – instalacje podtynkowe – piętra W33
- realizacja robót związanych z wykonaniem tynków: piętra W33
- realizacja robót związanych z wykonaniem podłoży cementowych: piętra W32
- montaż stolarki drzwiowej części wspólnych budynku – piętra do W26
- zakończono montaż stolarki drzwiowej do mieszkań – od W4-W27
-realizacja robót związanych z wykonaniem wewnętrznej linii zasilającej WLZ do mieszkań
-montaż systemu pożarowego SSP, DSO
-montaż okablowania do kontroli dostępu
-rozpoczęto układanie instalacji freonowej do mieszkań
-rozpoczęto malowanie sufitów części wspólnych
-realizacja układania glazury na częściach wspólnych W4-W21
- zakończono realizację robót związanych z montażem fasady aluminiowo – szklanej
piętra od W4 do W34
- realizacja prac związanych z montażem rusztowań elewacyjnych – piętra W34– W41 Attyki
-realizacja fasady aluminiowo szklanej trzonu od W34.
- realizacja robót związanych z montażem dźwigów osobowych
a)W1 – udostępniony do eksploatacji
b)W2 -90% zaawansowania
c)W3 -70% zaawansowania
d) W4-rozpoczęto montaż

2. BUDYNEK NIŻSZY 18p N
- zakończenie prac związanych z wykonaniem montażu osprzętu dla instalacji wod.-kan., c.o., wentylacji bytowej i przeciwpożarowej budynku – części wspólnych
- zakończenie prac związanych z wykonaniem montażu osprzętu dla instalacji wod.-kan., c.o., wentylacji.
- zakończono realizację robót związanych z wykonaniem tynków
- zakończono realizację robót związanych z wykonaniem podłoży cementowych
- zakończono montaż stolarki drzwiowej części wspólnych budynku
- zakończono montaż stolarki drzwiowej do mieszkań
- zakończono montaż osprzętu instalacji c.o.
- zakończenie układania glazury na częściach wspólnych
-zakończono układanie instalacji freonowej z pomieszczenia technicznego do mieszkań
-zakończono okablowanie i montaż lamp w częściach wspólnych
-zakończono malowanie i układanie sufitów podwieszanych
- realizacja wykańczania ścian części wspólnych korytarzy
- realizacja robót związanych z wykonaniem wewnętrznych linii zasilających WLZ do mieszkań
- realizacja systemu pożarowego SAP i DSO

3. BUDYNEK USŁUGOWY (U)
- zakończono roboty konstrukcyjne
-zakończono roboty związane z wykonaniem ścian działowych części wspólnych budynku W,N,U w poziomie G2,G1
- zakończono roboty związane z wykonaniem ścian działowych części wspólnych budynku usługowego: piętro U0,U1
- rozpoczęto montaż stolarki drzwiowej na garażach G1,G2;
- rozpoczęto montaż bram garażowych G1,G2
-zakończono montaż schodów ruchomych U0<->U1,U1<->U2
-rozpoczęto montaż blend pod ścianki aluminiowo-szklane części wspólnych U0, U1
-rozpoczęto montaż ślusarki aluminiowej w częściach wspólnych U0, U1, U2
- realizacja robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych, wentylacji, wod.-kan. , c.o. i c.t. w zakresie zasilania budynków N,W,U na kondygnacjach G1,G2,U0,U1
- realizacja robót związanych z montażem stolarki zewnętrznej
-realizacja izolacji dachu zielonego wraz systemem odwadniającym

4. BUDYNEK USŁUGOWY (U-1)
- zakończono roboty konstrukcyjne
-rozpoczęcie montażu fasady aluminiowo szklanej
- realizacja robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej i wentylacyjnej.
-realizacja Izolacji dachu zielonego wraz z systemem odwadniającym.

5. ZESPÓŁ GARAŻY ZEWNĘTRZNYCH (P.2.1.)
- zakończono roboty konstrukcyjne
-zakończono wyprawianie ścian garażu

6. ZESPÓŁ GARAŻY ZEWNĘTRZNYCH (P.2.1W.)
- zakończono roboty konstrukcyjne

Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
previous arrow
next arrow
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
previous arrow
next arrow

GRUDZIEŃ 2023

28.12.2023

Postępy prac na budowie Olszynki Park.

1. BUDYNEK WYSOKI 41p W
- realizacja robót żelbetowych: 41Piętra/Attyki budynku W
- realizacja robót związanych z wykonaniem ścian działowych piętra W36
- realizacja robót: roboty instalacyjne wentylacji bytowej budynku piętra W 36– ruraż części wspólnych
- realizacja robót: roboty instalacyjne wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperacją piętra do W27
- realizacja robót: roboty wod.-kan., c.w.u., c.t., c.o. - pietra W32-W33 – ruraż części wspólnych
- realizacja robót: roboty elektryczne – instalacje podtynkowe – piętra W33
- realizacja robót związanych z wykonaniem tynków: piętra W33
- realizacja robót związanych z wykonaniem podłoży cementowych: piętra W26
- montaż stolarki drzwiowej części wspólnych budynku – piętra do W26
- zakończono montaż stolarki drzwiowej do mieszkań – od W4-W26
- zakończono realizację robót związanych z montażem fasady aluminiowo – szklanej W4-W34
- rozpoczęło uzupełnianie fasady po windzie zewnętrznej piętra od W10 do W32
- realizacja prac związanych z montażem rusztowań elewacyjnych – piętra W34– W39
-rozpoczęto montaż fasady aluminiowo szklanej trzony od W34.
-wykonano nieckę basenową na piętrze W34
- realizacja robót związanych z montażem dźwigów osobowych
a)W1 -oddany do użytku
b)W2 -70% zaawansowania
c)W3 -70% zaawansowania
d)W4PR- rozpoczęto montaż

2. BUDYNEK NIŻSZY 18p N
- zakończenie prac związanych z wykonaniem montażu osprzętu dla instalacji wod.-kan., c.o., wentylacji bytowej i przeciwpożarowej budynku – części wspólnych
- zakończenie prac związanych z wykonaniem montażu osprzętu dla instalacji wod.-kan., c.o., wentylacji.
- zakończono realizację robót związanych z wykonaniem tynków
- zakończono realizację robót związanych z wykonaniem podłoży cementowych
- zakończono montaż stolarki drzwiowej części wspólnych budynku
- zakończono montaż stolarki drzwiowej do mieszkań
- zakończono montaż osprzętu instalacji c.o.
- zakończenie układania glazury na częściach wspólnych
- rozpoczęcie wykańczania ścian części wspólnych korytarzy
- rozpoczęcie robót związanych z wykonaniem wewnętrznych linii zasilających WLZ do mieszkań
- zakończono montaż systemu pożarowego SAP i DSO
- montażu okablowania oświetlenia części wspólnych

3. BUDYNEK USŁUGOWY (U)
- zakończono roboty konstrukcyjne
-zakończono roboty związane z wykonaniem ścian działowych części wspólnych budynku W,N,U w poziomie G2,G1
- zakończono roboty związane z wykonaniem ścian działowych części wspólnych budynku usługowego: piętro U0,U1
- rozpoczęto montaż stolarki drzwiowej na garażach G1,G2
-zakończono montaż schodów ruchomych U0<->U1,U1<->U2
-rozpoczęto montaż blend pod ścianki aluminiowo-szklane części wspólnych U0, U1
- realizacja robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych, wentylacji, wod.-kan. , c.o. i c.t. w zakresie zasilania budynków N,W,U na kondygnacjach G1,G2,U0,U1
- realizacja robót związanych z montażem stolarki zewnętrznej część północnej, południowej i wschodniej budynku
-realizacja izolacji dachu zielonego wraz systemem odwadniającym
-zamontowano świetliki dachowe

4. BUDYNEK USŁUGOWY (U-1)
- zakończono roboty konstrukcyjne
-rozpoczęcie montażu fasady aluminiowo szklanej
- realizacja robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej i wentylacyjnej.
-realizacja Izolacji dachu zielonego wraz z systemem odwadniającym.

5. ZESPÓŁ GARAŻY ZEWNĘTRZNYCH (P.2.1.)
- zakończono roboty konstrukcyjne
-zakończono wyprawianie ścian garażu

6. ZESPÓŁ GARAŻY ZEWNĘTRZNYCH (P.2.1W.)
- zakończono roboty konstrukcyjne

Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
previous arrow
next arrow
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
previous arrow
next arrow

PAŹDZIERNIK 2023

28.10.2023

Postępy prac na budowie Olszynki Park.

1. BUDYNEK WYSOKI 41p W
- realizacja robót żelbetowych 40-go pietra budynku W
- realizacja robót związanych z wykonaniem ścian działowych piętra W33
- realizacja robót: roboty instalacyjne wentylacji bytowej budynku piętra W 36– ruraż części wspólnych
- realizacja robót: roboty instalacyjne wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperacją piętra do W21
- realizacja robót: roboty wod.-kan., c.w.u., c.t., c.o. - pietra W32-W33 – ruraż części wspólnych
- realizacja robót: roboty elektryczne – instalacje podtynkowe – piętra W32
- realizacja robót związanych z wykonaniem tynków: piętra W27-W28
- realizacja robót związanych z wykonaniem podłoży cementowych: piętra W24
- montaż stolarki drzwiowej części wspólnych budynku – piętra do W16
- zakończono montaż stolarki drzwiowej do mieszkań – od W4-W16
- zakończono realizację robót związanych z montażem fasady aluminiowo – szklanej
piętra od W4 do W34
- realizacja prac związanych z montażem rusztowań elewacyjnych – piętra W34– W37
-rozpoczęto montaż fasady aluminiowo szklanej trzony od W34.
-wykonano nieckę basenową na piętrze W34
- realizacja robót związanych z montażem dźwigów osobowych
a)W1 -zgłoszony do odbioru
b)W2 -70% zaawansowania
c)W3 -70% zaawansowania

2. BUDYNEK NIŻSZY 18p N
- zakończenie prac związanych z wykonaniem montażu osprzętu dla instalacji wod.-kan., c.o., wentylacji bytowej i przeciwpożarowej budynku – części wspólnych
- zakończenie prac związanych z wykonaniem montażu osprzętu dla instalacji wod.-kan., c.o., wentylacji.
- zakończono realizację robót związanych z wykonaniem tynków
- zakończono realizację robót związanych z wykonaniem podłoży cementowych
- zakończono montaż stolarki drzwiowej części wspólnych budynku
- zakończono montaż stolarki drzwiowej do mieszkań
- zakończono montaż osprzętu instalacji c.o.
- zakończenie układania glazury na częściach wspólnych
- rozpoczęcie wykańczania ścian części wspólnych korytarzy
- rozpoczęcie robót związanych z wykonaniem wewnętrznych linii zasilających WLZ do mieszkań
- montażu systemu pożarowego SAP i DSO
- montażu okablowania oświetlenia części wspólnych

3. BUDYNEK USŁUGOWY (U)
- zakończono roboty konstrukcyjne
-zakończono roboty związane z wykonaniem ścian działowych części wspólnych budynku W,N,U w poziomie G2,G1
- zakończono roboty związane z wykonaniem ścian działowych części wspólnych budynku usługowego: piętro U0,U1
- rozpoczęto montaż stolarki drzwiowej na garażach G1,G2
-zakończono montaż schodów ruchomych U0<->U1,U1<->U2
-rozpoczęto montaż blend pod ścianki aluminiowo-szklane części wspólnych U0, U1
- realizacja robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych, wentylacji, wod.-kan. , c.o. i c.t. w zakresie zasilania budynków N,W,U na kondygnacjach G1,G2,U0,U1
- realizacja robót związanych z montażem stolarki zewnętrznej część północnej, południowej i wschodniej budynku
-realizacja izolacji dachu zielonego wraz systemem odwadniającym

4. BUDYNEK USŁUGOWY (U-1)
- zakończono roboty konstrukcyjne
-rozpoczęcie montażu fasady aluminiowo szklanej
- realizacja robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej i wentylacyjnej.
-realizacja Izolacji dachu zielonego wraz z systemem odwadniającym.

5. ZESPÓŁ GARAŻY ZEWNĘTRZNYCH (P.2.1.)
- zakończono roboty konstrukcyjne
-rozpoczęto wyprawianie ścian garażu

6. ZESPÓŁ GARAŻY ZEWNĘTRZNYCH (P.2.1W.)
- zakończono roboty konstrukcyjne

Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
previous arrow
next arrow
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
previous arrow
next arrow

WRZESIEŃ 2023

08.09.2023

Postępy prac na budowie Olszynki Park.

1. BUDYNEK WYSOKI 36p W
- realizacja robót żelbetowych 41 kondygnacji budynku W (38p)
- realizacja robót związanych z wykonaniem ścian działowych piętra W30-W31
- realizacja robót: roboty instalacyjne wentylacji bytowej budynku piętra W-W29– ruraż części wspólnych
- realizacja robót: roboty instalacyjne wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperacją piętra do W21
- realizacja robót: roboty wod.-kan., c.w.u., c.t., c.o. - pietra W32-W33 – ruraż części wspólnych
- realizacja robót: roboty elektryczne – instalacje podtynkowe – piętra W27-W29
- realizacja robót związanych z wykonaniem tynków: piętra W22-W23
- realizacja robót związanych z wykonaniem podłoży cementowych: piętra W17-W18
- montaż stolarki drzwiowej części wspólnych budynku – piętra do W16
- zakończono montaż stolarki drzwiowej do mieszkań – od W4-W16
- zakończono realizację robót związanych z montażem fasady aluminiowo – szklanej
piętra od W4 do W31
- realizacja prac związanych z montażem rusztowań elewacyjnych – piętra W31– W34
- realizacja robót związanych z montażem dźwigów osobowych
a)W1 -przygotowany do odbioru
b)W2 -70% zaawansowania
c)W3 -70% zaawansowania

2. BUDYNEK NIŻSZY 18p N
- zakończenie prac związanych z wykonaniem montażu osprzętu dla instalacji wod.-kan., c.o., wentylacji bytowej i przeciwpożarowej budynku – części wspólnych
- zakończenie prac związanych z wykonaniem montażu osprzętu dla instalacji wod.-kan., c.o., wentylacji.
- zakończono realizację robót związanych z wykonaniem tynków
- zakończono realizację robót związanych z wykonaniem podłoży cementowych
- zakończono montaż stolarki drzwiowej części wspólnych budynku
- zakończono montaż stolarki drzwiowej do mieszkań
- zakończono montaż osprzętu instalacji c.o.
- zakończenie układania glazury na częściach wspólnych
- rozpoczęcie wykańczania ścian części wspólnych korytarzy
- rozpoczęcie robót związanych z wykonaniem wewnętrznych linii zasilających WLZ do mieszkań
- montażu systemu pożarowego SAP i DSO
- montażu okablowania oświetlenia części wspólnych

3. BUDYNEK USŁUGOWY (U)
- zakończono roboty konstrukcyjne
- realizacja robót związanych z wykonaniem ścian działowych części wspólnych budynku usługowego: piętro U0
- realizacja robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych, wentylacji, wod.-kan. , c.o. i c.t. w zakresie zasilania budynków N i W na kondygnacjach G1 i G2
- realizacja robót związanych z montażem stolarki zewnętrznej część południowa i wschodnia budynku

4. BUDYNEK USŁUGOWY (U-1)
-rozpoczęcie montażu fasady aluminiowo szklanej
- zakończono roboty konstrukcyjne
- realizacja robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych, wentylacji, wod.-kan. , c.o. i c.t. w zakresie zasilania budynków N i W na kondygnacjach G1

5. ZESPÓŁ GARAŻY ZEWNĘTRZNYCH (P.2.1.)
- zakończono roboty konstrukcyjne

6. ZESPÓŁ GARAŻY ZEWNĘTRZNYCH (P.2.1W.)
- zakończono roboty konstrukcyjne

Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
previous arrow
next arrow
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
previous arrow
next arrow

LIPIEC 2023

24.07.2023

Postępy prac na budowie Olszynki Park.

1. BUDYNEK WYSOKI 36p W
- realizacja robót żelbetowych 39 kondygnacji budynku W (36p)
- realizacja robót związanych z wykonaniem ścian działowych piętra W22-W26
- realizacja robót: roboty instalacyjne wentylacji bytowej budynku piętra W27-W29– ruraż części wspólnych
- realizacja robót: roboty instalacyjne wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperacją piętra W26-W33
- realizacja robót: roboty wod-kan, c.w.u., c.t., c.o. - pietra W32-W33 - ruraż części wspólnych
- realizacja robót: roboty elektryczne – instalacje podtynkowe – piętra W19-W24
- realizacja robót związanych z wykonaniem tynków: piętra W18-W20
- realizacja robót związanych z wykonaniem podłoży cementowych: piętra W16
- montaż stolarki drzwiowej części wspólnych budynku – piętra W7-W8
- montaż stolarki drzwiowej do mieszkań – piętra W7-W8
- zakończono realizację robót związanych z montażem fasady aluminiowo – szklanej piętra W27 – W28
- realizacja prac związanych z montażem rusztowań elewacyjnych – piętra W29 – W30
- realizacja robót związanych z montażem dźwigów osobowych na kondygnacjach G1- W28

2. BUDYNEK NIŻSZY 18p N
- realizacja prac związanych z wykonaniem montażu osprzętu dla instalacji wod-kan, c.o., wentylacji bytowej i przeciwpożarowej budynku – części wspólne piętra N7-N12
- realizacja prac związanych z wykonaniem montażu osprzętu dla instalacji wod-kan, c.o., wentylacji – mieszkania piętra N7-N12
- zakończono realizację robót związanych z wykonaniem tynków
- zakończono realizację robót związanych z wykonaniem podłoży cementowych
- montaż stolarki drzwiowej części wspólnych budynku
- montaż stolarki drzwiowej do mieszkań
- montaż osprzętu instalacji c.o.
- rozpoczęcie robót związanych z wykonaniem wewnętrznych linii zasilających WLZ do mieszkań

3. BUDYNEK USŁUGOWY (U)
- zakończono roboty konstrukcyjne
- realizacja robót związanych z wykonaniem ścian działowych części wspólnych budynku usługowego: piętro U0
- realizacja robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych, wentylacji, wod-kan , c.o. i c.t. w zakresie zasilania budynków N i W na kondygnacjach G1 i G2
- realizacja robót związanych z montażem stolarki zewnętrznej część południowa i wschodnia budynku

4. BUDYNEK USŁUGOWY (U-1)
- zakończono roboty konstrukcyjne
- realizacja robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych, wentylacji, wod-kan , c.o. i c.t. w zakresie zasilania budynków N i W na kondygnacjach G1

5. ZESPÓŁ GARAŻY ZEWNĘTRZNYCH (P.2.1.)
- zakończono roboty konstrukcyjne

6. ZESPÓŁ GARAŻY ZEWNĘTRZNYCH (P.2.1W.)
- zakończono roboty konstrukcyjne

Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
previous arrow
next arrow
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
previous arrow
next arrow

CZERWIEC 2023

01.06.2023

Postępy prac na budowie Olszynki Park.

1. BUDYNEK WYSOKI 36p W
- realizacja robót żelbetowych 37 kondygnacji budynku W (34p)
- realizacja robót związanych z wykonaniem ścian działowych piętra W20-W21 w zakresie ścian działowych mieszkań
- realizacja robót: roboty instalacyjne wentylacji bytowej budynku piętra W27-W29– ruraż części wspólnych
- realizacja robót: roboty instalacyjne wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperacją piętra W22-W25
- realizacja robót: roboty wod-kan, c.w.u., c.t., c.o. - pietra W30-W31 - ruraż części wspólnych
- realizacja robót: roboty elektryczne – instalacje podtynkowe – piętra W17-W18
- realizacja robót związanych z wykonaniem tynków: piętra W16-W17
- realizacja robót związanych z wykonaniem podłoży cementowych: piętra W14-W15
- montaż stolarki drzwiowej części wspólnych budynku – piętra W7-W8
- montaż stolarki drzwiowej do mieszkań – piętra W7-W8
- zakończono realizację robót związanych z montażem fasady aluminiowo – szklanej piętra W21 – W22
- realizacja prac związanych z wykonaniem elewacji budynku – montaż konstrukcji aluminiowej piętra W23 – W24
- realizacja prac związanych z montażem rusztowań elewacyjnych – piętra W25 – W26
2. BUDYNEK NIŻSZY 18p N
- realizacja prac związanych z wykonaniem montażu osprzętu dla instalacji wod-kan, c.o., wentylacji bytowej i przeciwpożarowej budynku – części wspólne piętra N3-N6
- realizacja prac związanych z wykonaniem montażu osprzętu dla instalacji wod-kan, c.o., wentylacji – mieszkania piętra N3-N8
- zakończono realizację robót związanych z wykonaniem tynków: piętra N16- N18 - uzupełnienia
- montaż stolarki drzwiowej części wspólnych budynku – piętra N12-N16
- montaż stolarki drzwiowej do mieszkań – piętra N9-N11
- montaż grzejników: piętra N13-N15
3. BUDYNEK USŁUGOWY (U)
- zakończono roboty konstrukcyjne
- realizacja robót związanych z wykonaniem ścian działowych części wspólnych budynku usługowego: piętro U0
4. BUDYNEK USŁUGOWY (U-1)
- zakończono roboty konstrukcyjne
5. ZESPÓŁ GARAŻY ZEWNĘTRZNYCH (P.2.1.)
- zakończono roboty konstrukcyjne
6. ZESPÓŁ GARAŻY ZEWNĘTRZNYCH (P.2.1W.)
- zakończono roboty konstrukcyjne
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
previous arrow
next arrow
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
previous arrow
next arrow

KWIECIEŃ 2023

24.04.2023

Postępy prac na budowie Olszynki Park.

1. BUDYNEK WYSOKI 36p W
- realizacja robót żelbetowych 36 kondygnacji budynku W (33p)
- realizacja robót związanych z wykonaniem ścian działowych piętra W17-W20 w zakresie ścian działowych mieszkań
- realizacja robót: roboty instalacyjne wentylacji bytowej budynku piętra W27-W29– ruraż części wspólnych
- realizacja robót: roboty instalacyjne wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperacją piętra W22-W25
- realizacja robót: roboty wod-kan, c.w.u., c.t., c.o. - pietra W28-W29 - ruraż części wspólnych
- realizacja robót: roboty elektryczne – instalacje podtynkowe – piętra W16-W17
- realizacja robót związanych z wykonaniem tynków: piętra W15-W16
- realizacja robót związanych z wykonaniem podłoży cementowych: piętra W11-W13
- montaż stolarki drzwiowej części wspólnych budynku – piętra W7-W8
- montaż stolarki drzwiowej do mieszkań – piętra W7-W8
- realizacja prac związanych z wykonaniem elewacji budynku – montaż konstrukcji aluminiowej piętra W21 – W22
- realizacja prac związanych z montażem rusztowań elewacyjnych – piętra W22 – W23

2. BUDYNEK NIŻSZY 18p N
- zakończenie robót: instalacyjnych wentylacji bytowej i przeciwpożarowej budynku – ruraż części wspólnych.
- zakończenie robót: instalacyjnych wod-kan, c.w.u., c.t., c.o. – ruraż części wspólnych
- zakończenie robót w zakresie ścian działowych mieszkań
- zakończenie robót: roboty elektryczne podposadzkowe i podtynkowe.
- realizacja robót związanych z wykonaniem tynków: piętra N16- N18 - uzupełnienia
- zakończono realizację robót związanych z wykonaniem podłoży cementowych: piętra do N14
- montaż stolarki drzwiowej części wspólnych budynku – piętra N12-N16
- montaż stolarki drzwiowej do mieszkań – piętra N9-N11
- zakończenie montażu fasady aluminiowo - szklanej budynku N pietra od N3-N18 plus attyki. Prace uupełniające. Demontaż rusztowań fasadowych

3. BUDYNEK USŁUGOWY (U)
- zakończono roboty konstrukcyjne

4. BUDYNEK USŁUGOWY (U-1)
- zakończono roboty konstrukcyjne

5. ZESPÓŁ GARAŻY ZEWNĘTRZNYCH (P.2.1.)
- zakończono roboty konstrukcyjne

6. ZESPÓŁ GARAŻY ZEWNĘTRZNYCH (P.2.1W.)
- zakończono roboty konstrukcyjne

Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
previous arrow
next arrow
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
previous arrow
next arrow

MARZEC 2023

06.03.2023

Postępy prac na budowie Olszynki Park.

1. BUDYNEK WYSOKI 36p W
- realizacja robót żelbetowych 34 kondygnacji budynku (W31)
- realizacja robót związanych z wykonaniem ścian działowych piętra W15-W16 w zakresie ścian działowych mieszkań
- realizacja robót: roboty instalacyjne wentylacji bytowej budynku piętra W25-W27– ruraż części wspólnych
- realizacja robót: roboty instalacyjne wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperacją piętra W18-W23
- realizacja robót: roboty wod-kan, c.w.u., c.t., c.o. - pietra W26-W28 - ruraż części wspólnych
- realizacja robót: roboty elektryczne – instalacje podtynkowe – piętra W14-W15
- realizacja robót związanych z wykonaniem tynków: piętra W13-W14
- realizacja robót związanych z wykonaniem podłoży cementowych: piętra W8-W10
- montaż stolarki drzwiowej części wspólnych budynku – piętra W4-W7
- montaż stolarki drzwiowej do mieszkań – piętra W4-W7
- realizacja prac związanych z wykonaniem elewacji budynku – montaż konstrukcji aluminiowej piętra W17 - W18
- realizacja prac związanych z montażem rusztowań elewacyjnych – piętra W19 – W20
- montaż balustrad na klatkach schodowych

2. BUDYNEK NIŻSZY 18p N
- realizacja robót: roboty instalacyjne wentylacji bytowej i przeciwpożarowej budynku – ruraż części wspólnych - piętra N17-N18
- realizacja robót: roboty wod-kan, c.w.u., c.t., c.o. – ruraż części wspólnych – piętra N17 -N18
- realizacja robót w zakresie ścian piętra N17-N18 w zakresie ścian działowych mieszkań
- realizacja robót: roboty elektryczne podposadzkowe i podtynkowe piętra N17-N18
- realizacja robót związanych z wykonaniem tynków: piętra N15-N18
- zakończono realizację robót związanych z wykonaniem podłoży cementowych: piętra N10-N11
- montaż stolarki drzwiowej części wspólnych budynku – piętra N12-N16
- montaż stolarki drzwiowej do mieszkań – piętra N9-N11
- realizacja prac związanych z zakończeniem wykonania fasady aluminiowo - szklanej budynku na piętrach N15-ND, realizacja robót związanych z wykonaniem obróbki attyk – przygotowywanie do demontażu rusztowań
- montaż grzejników: piętra N10-N12
- zakończono realizację robót związanych z wykonaniem węzła c.o.

3. BUDYNEK USŁUGOWY 3p (U)
Roboty żelbetowe:
- wykonano stropy nad kondygnacją U2 (część usług przy budynku W oraz na części usług między budynkami N i W)
- wykonano strop nad kondygnacją U3 (część usług od strony ul. Kilara)
- realizacja robót żelbetowych związanych z wykonaniem szachtów instalacyjnych i attyk na dachu budynku

4. BUDYNEK USŁUGOWY (U-1)
Roboty żelbetowe:
- zakończono roboty konstrukcyjne
- realizacja robót związanych z wykonaniem pokrycia dachowego

5. ZESPÓŁ GARAŻY ZEWNĘTRZNYCH (P.2.1.)
- zakończono roboty konstrukcyjne

6. ZESPÓŁ GARAŻY ZEWNĘTRZNYCH (P.2.1W.)
- zakończono roboty konstrukcyjne

Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
previous arrow
next arrow
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
previous arrow
next arrow

STYCZEŃ 2023

12.01.2023

Postępy prac na budowie Olszynki Park.

1. BUDYNEK WYSOKI 36p W
- realizacja robót żelbetowych 33 kondygnacji budynku (W30)
- realizacja robót związanych z wykonaniem ścian działowych piętra W14-W15 w zakresie ścian działowych mieszkań
- realizacja robót: roboty instalacyjne wentylacji bytowej budynku piętra W25-W27– ruraż części wspólnych
- realizacja robót: roboty instalacyjne wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperacją piętra W18-W23
- realizacja robót: roboty wod-kan, c.w.u., c.t., c.o. - pietra W23-W25 - ruraż części wspólnych
- realizacja robót: roboty elektryczne – instalacje podtynkowe – piętra W13
- realizacja robót związanych z wykonaniem tynków: piętra W12
- realizacja robót związanych z wykonaniem podłoży cementowych: piętra W5-W7
- realizacja prac związanych z wykonaniem elewacji budynku – montaż konstrukcji aluminiowej piętra W15 - W16
- zakończono realizację prac związanych z montażem rusztowań elewacyjnych – piętra W17 - W18
- montaż balustrad na klatkach schodowych

2. BUDYNEK NIŻSZY 18p N
- realizacja robót: roboty instalacyjne wentylacji bytowej i przeciwpożarowej budynku – ruraż części wspólnych - piętra N12-N18
- realizacja robót: roboty wod-kan, c.w.u., c.t., c.o. – ruraż części wspólnych – piętra N12 -N18
- realizacja robót w zakresie ścian piętra N17-N18 w zakresie ścian działowych mieszkań
- realizacja robót: roboty elektryczne podposadzkowe i podtynkowe piętra N17-N18
- realizacja robót związanych z wykonaniem tynków: piętra N15-N17
- realizacja robót związanych z wykonaniem podłoży cementowych: piętra N10-N11
- montaż stolarki drzwiowej części wspólnych budynku – piętra N12-N16
- montaż stolarki drzwiowej do mieszkań – piętra N7-N8
- kontynuacja robót związanych z wykonaniem fasady aluminiowo - szklanej budynku na piętrach N10-N18 – szklenie konstrukcji, montaż szkła i okładzin kompozytowych
- realizacja robót związanych z wykonaniem pokrycia dachowego
- realizacja robót związanych z wykonaniem elewacji w technologii ETICS na wewnętrznych stronach attyk oraz na szachtach instalacyjnych
- montaż wentylatorów wentylacji bytowej i oddymiania na dachu budynku
- montaż kanalizacji deszczowej budynku N
- montaż grzejników: piętra N7-N9

3. BUDYNEK USŁUGOWY 3p (U)
Roboty żelbetowe:
- wykonano strop nad kondygnacją U2 (na części usług przy budynku N)
- realizacja robót żelbetowych kondygnacji U2 (na części usług między budynkami N i W)
- realizacja robót żelbetowych kondygnacji U3 (część usług od strony ul. Kilara)
- realizacja robót żelbetowych kondygnacji U1 (część usług przy budynku W)

4. BUDYNEK USŁUGOWY (U-1)
Roboty żelbetowe:
- zakończono roboty konstrukcyjne
- realizacja robót związanych z wykonaniem pokrycia dachowego

5. ZESPÓŁ GARAŻY ZEWNĘTRZNYCH (P.2.1.)
- zakończono roboty konstrukcyjne

6. ZESPÓŁ GARAŻY ZEWNĘTRZNYCH (P.2.1W.)
- zakończono roboty konstrukcyjne

Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
previous arrow
next arrow
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
previous arrow
next arrow

GRUDZIEŃ 2022

09.12.2022

Postępy prac na budowie Olszynki Park.

1. BUDYNEK WYSOKI 36p W
- realizacja robót żelbetowych 32 kondygnacji budynku (W29)
- realizacja robót związanych z wykonaniem ścian działowych piętra W13-W14 w zakresie ścian działowych mieszkań
- realizacja robót: roboty instalacyjne wentylacji bytowej budynku piętra W23-W24– ruraż części wspólnych
- realizacja robót: roboty instalacyjne wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperacją piętra W18-W23
- realizacja robót: roboty wod-kan, c.w.u., c.t., c.o. - pietra W23-W25 - ruraż części wspólnych
- realizacja robót: roboty elektryczne – instalacje podtynkowe – piętra W12-W13
- wykonanie tynków: piętra W8-W11
- zakończono realizację robót związanych z montażem fasady aluminiowo – szklanej piętra W13 - W14
- realizacja prac związanych z wykonaniem elewacji budynku – montaż konstrukcji aluminiowej piętra W15 - W16
- realizacja prac związanych z montażem rusztowań elewacyjnych – piętra W17 - W18
- montaż balustrad na klatkach schodowych

2. BUDYNEK NIŻSZY 18p N
- realizacja robót: roboty instalacyjne wentylacji bytowej i przeciwpożarowej budynku – ruraż części wspólnych - piętra N12-N18
- realizacja robót: roboty wod-kan, c.w.u., c.t., c.o. – ruraż części wspólnych – piętra N12 -N18
- wykonanie robót: roboty elektryczne podposadzkowe i podtynkowe piętra N13-N15
- wykonanie tynków: piętra N13-N14
- wykonanie podłoży cementowych: piętra N10-N11
- montaż stolarki drzwiowej części wspólnych budynku – piętra N12-N16
- montaż stolarki drzwiowej do mieszkań – piętra N5-N6
- kontynuacja robót związanych z wykonaniem fasady aluminiowo - szklanej budynku na piętrach N10-N18 – szklenie konstrukcji, montaż szkła i okładzin kompozytowych
- realizacja robót związanych z wykonaniem pokrycia dachowego
- realizacja robót związanych z wykonaniem elewacji w technologii ETICS na wewnętrznych stronach attyk oraz na szachtach instalacyjnych
- montaż wentylatorów wentylacji bytowej i oddymiania na dachu budynku
- montaż kanalizacji deszczowej budynku N
- montaż grzejników: piętra N3-N6
- zakończono montaż balustrad na klatkach schodowych

3. BUDYNEK USŁUGOWY 3p (U)
Roboty żelbetowe:
- wykonano strop nad kondygnacją U2 (na części usług przy budynku N oraz na części od strony ul. Kilara)
- realizacja robót żelbetowych kondygnacji U1 (część usług przy budynku W)

4. BUDYNEK USŁUGOWY (U-1)
Roboty żelbetowe:
- zakończono roboty konstrukcyjne
- zakończenie robót związanych z wykonaniem ścian działowych piętra U3
- realizacja robót związanych z wykonaniem pokrycia dachowego

5. ZESPÓŁ GARAŻY ZEWNĘTRZNYCH (P.2.1.)
- zakończono roboty konstrukcyjne

6. ZESPÓŁ GARAŻY ZEWNĘTRZNYCH (P.2.1W.)
- zakończono roboty konstrukcyjne

Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
previous arrow
next arrow
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
previous arrow
next arrow

PAŹDZIERNIK 2022

21.10.2022

Postępy prac na budowie Olszynki Park.

1. BUDYNEK WYSOKI 36p W
- realizacja robót żelbetowych 31 kondygnacji budynku (W28)
- realizacja robót związanych z wykonaniem ścian działowych piętra W11-W12 w zakresie ścian działowych mieszkań
- realizacja robót: roboty instalacyjne wentylacji bytowej budynku piętra W22-W23– ruraż części wspólnych
- realizacja robót: roboty instalacyjne wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperacją piętra W18-W23
- realizacja robót: roboty wod-kan, c.w.u., c.t., c.o. - pietra W22-W23 - ruraż części wspólnych
- realizacja robót: roboty elektryczne – instalacje podtynkowe – piętra W11-W12
- wykonanie tynków: piętra W4-W7
- wykonanie podłoży cementowych: piętra W4
- zakończono realizację robót związanych z montażem fasady aluminiowo – szklanej piętra W11 do W12
- realizacja prac związanych z wykonaniem elewacji budynku – montaż konstrukcji aluminiowej piętra W13 do W14
- realizacja prac związanych z montażem rusztowań elewacyjnych – piętra W15 do W16

2. BUDYNEK NIŻSZY 18p N
- realizacja robót: roboty instalacyjne wentylacji bytowej i przeciwpożarowej budynku – ruraż części wspólnych - piętra N12-N18
- realizacja robót: roboty wod-kan, c.w.u., c.t., c.o. – ruraż części wspólnych – piętra N12 -N18
- wykonanie robót: roboty elektryczne podposadzkowe i podtynkowe piętra N13-N15
- wykonanie tynków: piętra N10-12 oraz szpachlowania ścian piętra N7-N8
- wykonanie podłoży cementowych: piętra N9
- montaż stolarki drzwiowej części wspólnych budynku – piętra N12-N16
- montaż stolarki drzwiowej do mieszkań – piętra N3-N4
- kontynuacja robót związanych z wykonaniem fasady aluminiowo - szklanej budynku na piętrach N10-N16 – szklenie konstrukcji, montaż szkła i okładzin kompozytowych
- zakończono montaż rusztowań elewacyjnych dla budynku
- realizacja robót w zakresie ścian piętra N14-N15 w zakresie ścian działowych mieszkań
- realizacja robót związanych z wykonaniem pokrycia dachowego
- realizacja robót związanych z wykonaniem elewacji w technologii ETICS na wewnętrznych stronach attyk oraz na szachtach instalacyjnych
- montaż wentylatorów wentylacji bytowej i oddymiania na dachu budynku
- montaż kanalizacji deszczowej budynku N
- montaż balustrad na klatkach schodowych

3. BUDYNEK USŁUGOWY 3p (U)
Roboty żelbetowe:
- wykonano strop nad kondygnacją U1 (na części usług przy budynku N oraz na części od strony ul. Kilara)
- realizacja robót żelbetowych kondygnacji U2 (część usług przy budynku N)
- realizacja robót żelbetowych kondygnacji U2 (część usług od strony ul. Kilara)
- realizacja robót żelbetowych kondygnacji U1 (część usług przy budynku W)

4. BUDYNEK USŁUGOWY (U-1)
Roboty żelbetowe:
- zakończono roboty konstrukcyjne
- realizacja robót związanych z wykonaniem ścian działowych piętra U3

5. ZESPÓŁ GARAŻY ZEWNĘTRZNYCH (P.2.1.)
- zakończono roboty konstrukcyjne

6. ZESPÓŁ GARAŻY ZEWNĘTRZNYCH (P.2.1W.)
- zakończono roboty konstrukcyjne

Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
previous arrow
next arrow
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
previous arrow
next arrow

WRZESIEŃ 2022

14.09.2022

Postępy prac na budowie Olszynki Park.

1. BUDYNEK WYSOKI 36p W
- realizacja robót żelbetowych 29 kondygnacji budynku (W26)
- realizacja robót związanych z wykonaniem ścian działowych piętra W22-W23 w zakresie ścian pomieszczeń sanitarnych i szachtów oraz piętra W8-W10 w zakresie ścian działowych mieszkań
- realizacja robót: roboty instalacyjne wentylacji bytowej budynku piętra W22-W23– ruraż części wspólnych
- realizacja robót: roboty instalacyjne wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperacją piętra W18-W22
- realizacja robót: roboty wod-kan, c.w.u., c.t., c.o. - pietra W22-W23 - ruraż części wspólnych
- realizacja robót: roboty elektryczne – instalacje podtynkowe – piętra W7-W10
- realizacja prac związanych z wykonaniem elewacji budynku – montaż konstrukcji aluminiowej piętra W11 do W12
- zakończono realizację robót związanych z montażem fasady aluminiowo – szklanej piętra W9 do W10
- realizacja prac związanych z montażem rusztowań elewacyjnych – piętra W13 do W14

2. BUDYNEK NIŻSZY 18p N
- realizacja robót: roboty instalacyjne wentylacji bytowej i przeciwpożarowej budynku – ruraż części wspólnych - piętra N12-N18
- realizacja robót: roboty wod-kan, c.w.u., c.t., c.o. – ruraż części wspólnych – piętra N12 -N18
- wykonanie robót: roboty elektryczne podposadzkowe i podtynkowe piętra N11-N12
- wykonanie tynków: piętra N9 oraz szpachlowania ścian piętra N3-N6
- wykonanie podłoży cementowych: piętra N7– N8
- montaż stolarki drzwiowej części wspólnych budynku – pietra N12-N16
- kontynuacja robót związanych z wykonaniem fasady aluminiowo - szklanej budynku na piętrach N10-N15 – szklenie konstrukcji, montaż szkła i okładzin kompozytowych
- zakończono montaż rusztowań elewacyjnych dla pięter N15-N18
- realizacja robót w zakresie ścian piętra N12-N15 w zakresie ścian działowych mieszkań.
- realizacja robót związanych z wykonaniem pokrycia dachowego
- realizacja robót związanych z wykonaniem elewacji w technologii ETICS na wewnętrznych stronach attyk oraz na szachtach instalacyjnych
- montaż wentylatorów wentylacji bytowej i oddymiania na dachu budynku
- montaż kanalizacji deszczowej budynku N

3. BUDYNEK USŁUGOWY 3p (U)
Roboty żelbetowe:
- wykonano strop nad kondygnacją U0
- realizacja robót żelbetowych kondygnacji U1 (część pomiędzy budynkami N i W)
- realizacja robót żelbetowych kondygnacji U1 (część od strony ul. Kilara)

4. BUDYNEK USŁUGOWY (U-1)
Roboty żelbetowe:
– wykonano strop nad kondygnacją U3
- realizacja robót żelbetowych – attyki i szachty instalacyjne na dachu

5. ZESPÓŁ GARAŻY ZEWNĘTRZNYCH (P.2.1.)
- zakończono roboty konstrukcyjne

6. ZESPÓŁ GARAŻY ZEWNĘTRZNYCH (P.2.1W.)
- zakończono roboty konstrukcyjne

Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
previous arrow
next arrow
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
previous arrow
next arrow

SIERPIEŃ 2022

05.08.2022

Postępy prac na budowie Olszynki Park.

OPIS STANU ZAAWANSOWANIA PRAC – SIERPIEŃ 2022

1. BUDYNEK WYSOKI 36p (W)
- realizacja robót żelbetowych 28 kondygnacji budynku (25p)
- realizacja robót związanych z wykonaniem ścian działowych piętra 21-22 w zakresie ścian pomieszczeń sanitarnych i szachtów oraz piętra W6-W7 w zakresie ścian działowych mieszkań
- realizacja robót: roboty instalacyjne wentylacji bytowej budynku piętra 21-22– ruraż części wspólnych
- realizacja robót: roboty wod-kan, c.w.u., c.t., c.o. - pietra 21-22 - ruraż części wspólnych
- realizacja robót: roboty elektryczne – instalacje podtynkowe – piętra W5-W6
- realizacja prac związanych z wykonaniem elewacji budynku – montaż konstrukcji aluminiowej piętra W11do W12
- zakończono realizację robót związanych z montażem fasady aluminiowo – szklanej piętra W7 do W8
- wykonano konstrukcję żelbetową schodów głównych wejścia do budynku W oraz rampę dla niepełnosprawnych.

2. BUDYNEK NIŻSZY 18p (N)
- realizacja robót: roboty instalacyjne wentylacji bytowej i przeciwpożarowej budynku – ruraż części wspólnych - piętra 12-18
- realizacja robót: roboty wod-kan, c.w.u., c.t., c.o. – ruraż części wspólnych – piętra 12 -18
- realizacja robót: roboty elektryczne podposadzkowe i podtynkowe piętra 11-12
- wykonanie tynków: piętra N9 oraz szpachlowania ścian piętra N3-N6
- wykonanie podłoży cementowych: piętra N7– N8
- montaż stolarki drzwiowej części wspólnych budynku – pietra N3-N12
- kontynuacja robót związanych z wykonaniem fasady aluminiowo - szklanej budynku na piętrach N10-N15 – szklenie konstrukcji, montaż szkła i okładzin kompozytowych
- montaż rusztowań elewacyjnych dla pięter 15-18
- realizacja robót w zakresie ścian piętra W12-W15 w zakresie ścian działowych mieszkań. Zakończone roboty związane z wykonaniem ścian szachtów i sanitariatów w mieszkaniach.
- realizacja robót związanych z wykonaniem pokrycia dachowego
- montaż wentylatorów wentylacji bytowej i oddymiania na dachu budynku
- montaż kanalizacji deszczowej budynku N

3. BUDYNEK USŁUGOWY 3p (U)

Roboty żelbetowe:
- wykonano strop nad kondygnacją G2
- realizacja robót żelbetowych kondygnacji U0 (część pomiędzy budynkami N i W)
- realizacja robót żelbetowych kondygnacji U0 (część od strony ul. Kilara)

4. BUDYNEK USŁUGOWY (U-1)

Roboty żelbetowe:
- realizacja robót żelbetowych – kondygnacja U3

5. ZESPÓŁ GARAŻY ZEWNĘTRZNYCH (P.2.1.)
- zakończono roboty konstrukcyjne

6. ZESPÓŁ GARAŻY ZEWNĘTRZNYCH (P.2.1W.)
- zakończono roboty konstrukcyjne

Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
previous arrow
next arrow
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
previous arrow
next arrow

LIPIEC 2022

14.07.2022

Postępy prac na budowie Olszynki Park.

Raport z budowy https://olszynkipark.pl - 14.07.2022. Prace idą pełną parą.

1. BUDYNEK WYSOKI 36p (W)
☑ realizacja robót żelbetowych 27 kondygnacji budynku (24p)
☑ zakończono realizację robót związanych z wykonaniem ścian działowych kondygnacji W6-W10
☑ realizacja robót: roboty instalacyjne wentylacji bytowej budynku piętra 20 – ruraż części wspólnych
☑realizacja robót: roboty wod-kan, c.w.u., c.t., c.o. - pietra 20 - ruraż części wspólnych
☑ realizacja robót: roboty elektryczne – instalacje podtynkowe
☑ realizacja prac związanych z wykonaniem elewacji budynku – montaż konstrukcji aluminiowej piętra U0 do W6
☑ realizacja prac związanych z wykonaniem elewacji budynku – montaż konstrukcji aluminiowej piętra W9 do W10
☑ realizacja prac związanych z wykonaniem rusztowań elewacyjnych – piętra W11 do W13
2. BUDYNEK NIŻSZY 18p (N)
☑ realizacja robót: roboty instalacyjne wentylacji bytowej i przeciwpożarowej budynku - ruraż części wspólnych - piętra 18,
☑ rozpoczęcie montażu instalacji wentylacji na dachu budynku
☑ realizacja robót: roboty wod-kan, c.w.u., c.t., c.o. – ruraż części wspólnych – piętra 18 i oraz na dachu budynku
☑ realizacja robót: roboty elektryczne podposadzkowe i podtynkowe piętra 12
☑ wykonanie tynków: piętra N9
☑ wykonanie podłoży cementowych: piętra N7
☑ kontynuacja robót związanych z wykonaniem fasady aluminiowo - szklanej budynku na piętrach 11-15 – szklenie konstrukcji, montaż szkła i okładzin kompozytowych
☑ montaż rusztowań elewacyjnych dla pięter 12-17
3. BUDYNEK USŁUGOWY 3p (U)
Roboty żelbetowe:
☑ wykonano strop nad kondygnacją G1
☑ realizacja robót na kondygnacji U0 (część pomiędzy budynkami N i W)
☑ realizacja robót na kondygnacji U0 (część od strony ul. Kilara)
☑ kontynuacja robót związanych z wykonaniem schodów wejściowych wejścia głównego przy budynku W od strony ul. Kilara
4. BUDYNEK USŁUGOWY 3p (U1)
Roboty żelbetowe:
☑ wykonano strop nad kondygnacją G2
☑ wykonano strop nad kondygnacją G1
☑ wykonano strop nad kondygnacją U0
☑ wykonano strop nad kondygnacją U1
5. ZESPÓŁ GARAŻY ZEWNĘTRZNYCH (P.2.1.)
Przerwane prace na czas realizacji robót przy budynkach
6. ZESPÓŁ GARAŻY ZEWNĘTRZNYCH (P.2.1W.)
☑ realizacja robót na II części stropu parkingu łączącej się z parkingiem istniejącym od strony Mostu Zamkowego w poziomie ul. Kilara

Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
previous arrow
next arrow
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
previous arrow
next arrow

MAJ 2022

30.05.2022

Postępy prac na budowie Olszynki Park.

OPIS STANU ZAAWANSOWANIA PRAC MAJ 2022 – https://olszynkipark.pl
1. BUDYNEK WYSOKI 36p (W)
- realizacja robót żelbetowych 25 kondygnacji budynku (22p)
- zakończono realizację robót związanych z wykonaniem ścian działowych kondygnacji W3-W6
- realizacja robót: roboty instalacyjne wentylacji bytowej budynku piętra 18-19 – ruraż części wspólnych
- realizacja robót: roboty wod-kan, c.w.u., c.t., c.o. - pietra 18-19 - ruraż części wspólnych
- realizacja robót: roboty elektryczne – instalacje podtynkowe
- realizacja prac związanych z wykonaniem elewacji budynku – montaż konstrukcji aluminiowej piętra U0 do W6
- zakończono realizację robót związanych z montażem fasady aluminiowo – szklanej piętra W7 do W8
- realizacja prac związanych z wykonaniem rusztowań elewacyjnych – piętra W9 do W10
2. BUDYNEK NIŻSZY 18p N
- realizacja robót: roboty instalacyjne wentylacji bytowej i przeciwpożarowej budynku – ruraż części wspólnych - piętra 12-18
- realizacja robót: roboty wod-kan, c.w.u., c.t., c.o. – ruraż części wspólnych – piętra 12 -18
- realizacja robót: roboty elektryczne podposadzkowe i podtynkowe piętra 11-12
- wykonanie tynków: piętra N7 - N8
- wykonanie podłoży cementowych: piętra N4 – N6
- kontynuacja robót związanych z wykonaniem fasady aluminiowo - szklanej budynku na piętrach 8-12 – szklenie konstrukcji, montaż szkła i okładzin kompozytowych
- montaż rusztowań elewacyjnych dla pięter 12-15
3. BUDYNEK USŁUGOWY 3p (U)
Roboty żelbetowe:
- wykonano strop nad kondygnacją G2
- realizacja robót na kondygnacji G1 (część pomiędzy budynkami N i W)
- realizacja robót na kondygnacji U0 (część od strony ul. Kilara)
4. BUDYNEK USŁUGOWY 3p (U1)
Roboty żelbetowe:
- wykonano strop nad kondygnacją G2
- wykonano strop nad kondygnacją G1
- wykonano strop nad kondygnacją U0
- wykonano strop nad kondygnacją U1
5. ZESPÓŁ GARAŻY ZEWNĘTRZNYCH (P.2.1.)
Przerwane prace na czas realizacji robót przy budynkach
6. ZESPÓŁ GARAŻY ZEWNĘTRZNYCH (P.2.1W.)
Przerwane prace na czas realizacji robót przy budynkach
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
previous arrow
next arrow
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
previous arrow
next arrow

KWIECIEŃ 2022

14.04.2022

Postępy prac na budowie Olszynki Park.

https://olszynkipark.pl
Postęp prac 14.04.2022

1. BUDYNEK WYSOKI 36p (W)
☑ realizacja robót żelbetowych kondygnacji 23 budynku (20p)
☑ rozpoczęto realizację robót związanych z wykonaniem ścian dziłowych kondygnacji W-W8
☑ realizacja robót: roboty instalacyjne wentylacji bytowej budynku piętra 16-17 – ruraż części wspólnych
☑ realizacja robót: roboty wod-kan, c.w.u., c.t., c.o. - pietra 16-17 - ruraż części wspólnych
☑ realizacja prac związanych z wykonaniem elewacji budynku – montaż konstrukcji aluminiowej piętra U0 do W6
☑ realizacja prac związanych z wykonaniem elewacji budynku – montaż konstrukcji aluminiowej piętra W7 do W8

2. BUDYNEK NIŻSZY 18p (N)
☑ realizacja robót: roboty instalacyjne wentylacji bytowej i przeciwpożarowej budynku – ruraż części wspólnych - piętra 14-18
☑ realizacja robót: roboty wod-kan, c.w.u., c.t., c.o. – ruraż części wspólnych – piętra 14 -18
☑ wykonywanie ścian działowych piętra 14-15
☑ realizacja robót: roboty elektryczne podposadzkowe i podtynkowe piętra 8-11
☑ kontynuacja robót związanych z wykonaniem fasady aluminiowo - szklanej budynku na piętrach 5-8 – szklenie konstrukcji, montaż szkła i okładzin kompozytowych
☑ montaż rusztowań dla pięter 9-11
☑ montaż dźwigów osobowych (wind) – zamontowano 3 z 3 dźwigów osobowych
☑ rozpoczęto roboty przygotowawcze pokrycia dachowego. Trwa montaż instalacji oddymiania i wentylacji bytowej w części ponad dachem budynku

3. BUDYNEK USŁUGOWY 3p (U)
☑ realizacja prac związanych z wykonaniem rampy na parking od strony ul. Kilara
☑ zakończono roboty wiązane z wykonaniem płyt fundamentowych
☑ realizacja robót związanych z wykonaniem kondygnacji G2 – całość zakresu

4. BUDYNEK USŁUGOWY 3p (U1)
☑ wykonano strop nad kondygnacją -2
☑ wykonano strop nad kondygnacją -1
☑ wykonano strop nad kondygnacją 0
☑ realizacja robót żelbetowych na kondygnacji U1

5. ZESPÓŁ GARAŻY ZEWNĘTRZNYCH (P.2.1.)
☑ zakończenie prac związanych z wykonaniem nawierzchni drogowych parkingu wzdłuż ul. Kilara – połączenie z parkingiem istniejącym przy moście zamkowym – poziom -1
☑ kontynuacja robót związanych z wykonaniem schodów wejściowych wejścia głównego przy budynku N od strony filharmonii – poziom wyższy przy kolumnadzie

6. ZESPÓŁ GARAŻY ZEWNĘTRZNYCH (P.2.1W.)
☑ wykonano część stropu parkingu w poziomie ul Kilara łączącą parking istniejący z wejściem do budynku W.

Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
previous arrow
next arrow
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
previous arrow
next arrow

LUTY 2022

25.02.2022

Postępy prac na budowie Olszynki Park.

1. BUDYNEK WYSOKI 36p (W)
☑ realizacja robót żelbetowych kondygnacji 21 budynku (18p)
☑ realizacja robót: roboty instalacyjne wentylacji bytowej budynku piętra 12-15 – ruraż części wspólnych
☑ realizacja robót: roboty wod-kan, c.w.u., c.t., c.o. - pietra 12-15 - ruraż części wspólnych
- zakończono montaż osłon wiatrowych budynku na czas realizacji robót żelbetowych
☑ zakończono montaż rusztowań elewacyjnych I etapu piętra U0 do W6
☑ realizacja prac związanych z wykonaniem elewacji budynku – montaż konstrukcji aluminiowej piętra U0 do W6

2. BUDYNEK NIŻSZY 18p
☑ zakończono roboty związane z wykonaniem konstrukcji żelbetowej budynku
☑ realizacja robót związanych z wykonaniem podstaw betonowych szachtów ponad dachem
☑ realizacja robót: roboty instalacyjne wentylacji bytowej i przeciwpożarowej budynku – ruraż części wspólnych - piętra 14-16
☑ realizacja robót: roboty wod-kan, c.w.u., c.t., c.o. – ruraż części wspólnych – piętra 14 -16
☑ wykonywanie ścian działowych piętra 9-11
☑ realizacja robót: roboty elektryczne podposadzkowe i podtynkowe piętra 8-11
☑ kontynuacja robót związanych z wykonaniem fasady aluminiowo - szklanej budynku na piętrach 5-8 – szklenie konstrukcji, montaż szkła i okładzin kompozytowych
☑ montaż dźwigów osobowych (wind) – kontynuacja robót – zamontowano 1 z 3 dźwigów osobowych
☑ rozpoczęto roboty przygotowawcze pokrycia dachowego. Trwa montaż instalacji oddymiania i wentylacji bytowej w części ponad dachem budynku
☑ wykonano przyłącz centralnego ogrzewania do sieci miejskiej (MPEC)

3. BUDYNEK USŁUGOWY 3p (U)
☑ wykonano strop nad kondygnacją -2 w rejonie wejścia głównego do budynku W od strony ul. Kilara
☑ wykonano strop nad kondygnacją – 1 wzdłuż ul Kilara pomiędzy budynkami N i W
☑ wykonano schody żelbetowe zewnętrzne do foyer budynku N
☑ realizacja prac związanych z wykonaniem rampy i schodów na parking od strony ul. Kilara
☑ zakończono roboty związane z wykonaniem ściany zewnętrznej budynku, komunikacji pomiędzy garażami, rampy i schodów głównych do budynku W

4. BUDYNEK USŁUGOWY 3p (U1)
☑ wykonano strop nad kondygnacją -2
☑ wykonano strop nad kondygnacją -1
☑ Realizowana konstrukcja żelbetowa kondygnacji 0

5. ZESPÓŁ GARAŻY ZEWNĘTRZNYCH (P.2.1.)
☑ zakończono roboty związane z wykonaniem schodów wejściowych wejścia głównego przy budynku N od strony filharmonii – poziom niższy
☑ realizacja prac związanych z wykonaniem nawierzchni drogowych parkingu wzdłuż ul. Kilara połączenie z parkingiem istniejącym przy moście zamkowym – poziom -1
☑ rozpoczęto roboty związane z wykonaniem schodów wejściowych wejścia głównego przy budynku N od strony filharmonii – poziom wyższy przy kolumnadzie

6. ZESPÓŁ GARAŻY ZEWNĘTRZNYCH (P.2.1W.)
☑ wykonano część stropu parkingu w poziomie ul Kilara łączącą parking istniejący z wejściem do budynku W.
☑ realizacja robót związanych z wykonaniem ścian nośnych pod schody zewnętrzne do foyer budynku W

Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
previous arrow
next arrow
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
previous arrow
next arrow

GRUDZIEŃ 2021

29.12.2021

Postępy prac na budowie Olszynki Park.

1. BUDYNEK WYSOKI 36p (W)

- realizacja robót żelbetowych kondygnacji 20 budynku (17p)

- realizacja robót: roboty instalacyjne wentylacji bytowej budynku piętra 9-12 – ruraż części wspólnych

- realizacja robót: roboty wod-kan, c.w.u., c.t., c.o. - pietra 7-11 - ruraż części wspólnych

- rozpoczęto montaż osłon wiatrowych budynku na czas realizacji robót żelbetowych

2. BUDYNEK NIŻSZY 18p (N)

- zakończono roboty związane z wykonaniem konstrukcji żelbetowej budynku

- realizacja robót związanych z wykonaniem podstaw betonowych szachtów ponad dachem

- realizacja robót: roboty instalacyjne wentylacji bytowej i przeciwpożarowej budynku – ruraż części wspólnych - piętra 10-14

- realizacja robót: roboty wod-kan, c.w.u., c.t., c.o. – ruraż części wspólnych – piętra 10 -14

- realizacja robót: roboty elektryczne podposadzkowe i podtynkowe piętra 3-8

- kontynuacja robót związanych z wykonaniem fasady aluminiowo - szklanej budynku na piętrach 5-8 – konstrukcja oraz warstwa termoizolacyjna oraz szklenie elewacji

- montaż dźwigów osobowych (wind)

3. BUDYNEK USŁUGOWY 3p (U)

- wykonano strop nad kondygnacją -2 w rejonie wejścia głównego do budynku W od strony ul. Kilara

- zakończono roboty związane z wykonaniem ściany zewnętrznej budynku, komunikacji pomiędzy garażami, rampy i schodów głównych do budynku W

4. BUDYNEK USŁUGOWY 3p (U1)

- rozpoczęto roboty związane z wykonaniem stropu nad kondygnacją -2

5. ZESPÓŁ GARAŻY ZEWNĘTRZNYCH (P.2.1.)

- rozpoczęto roboty związane z wykonaniem schodów terenowych wejścia głównego przy budynku N

6. ZESPÓŁ GARAŻY ZEWNĘTRZNYCH (P.2.1W.)

- przerwa technologiczna w wykonywaniu robót na czas montażu osłon wiatrowych budynku W

Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
previous arrow
next arrow
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
previous arrow
next arrow

LISTOPAD 2021

19.11.2021

Postępy prac na budowie Olszynki Park.

1. BUDYNEK WYSOKI 36p (W)

- realizacja robót żelbetowych kondygnacji 20 budynku (17p)

- realizacja robót: roboty instalacyjne wentylacji bytowej budynku piętra 9-12 – ruraż części wspólnych

- realizacja robót: roboty wod-kan, c.w.u., c.t., c.o. - pietra 7-11 - ruraż części wspólnych

- rozpoczęto montaż osłon wiatrowych budynku na czas realizacji robót żelbetowych

2. BUDYNEK NIŻSZY 18p (N)

- zakończono roboty związane z wykonaniem konstrukcji żelbetowej budynku

- realizacja robót związanych z wykonaniem podstaw betonowych szachtów ponad dachem

- realizacja robót: roboty instalacyjne wentylacji bytowej i przeciwpożarowej budynku – ruraż części wspólnych - piętra 10-14

- realizacja robót: roboty wod-kan, c.w.u., c.t., c.o. – ruraż części wspólnych – piętra 10 -14

- realizacja robót: roboty elektryczne podposadzkowe i podtynkowe piętra 3-8

- kontynuacja robót związanych z wykonaniem fasady aluminiowo - szklanej budynku na piętrach 5-8 – konstrukcja oraz warstwa termoizolacyjna oraz szklenie elewacji

- montaż dźwigów osobowych (wind)

3. BUDYNEK USŁUGOWY 3p (U)

- wykonano strop nad kondygnacją -2 w rejonie wejścia głównego do budynku W od strony ul. Kilara

- zakończono roboty związane z wykonaniem ściany zewnętrznej budynku, komunikacji pomiędzy garażami, rampy i schodów głównych do budynku W

4. BUDYNEK USŁUGOWY 3p (U1)

- rozpoczęto roboty związane z wykonaniem stropu nad kondygnacją -2

5. ZESPÓŁ GARAŻY ZEWNĘTRZNYCH (P.2.1.)

- rozpoczęto roboty związane z wykonaniem schodów terenowych wejścia głównego przy budynku N

6. ZESPÓŁ GARAŻY ZEWNĘTRZNYCH (P.2.1W.)

- przerwa technologiczna w wykonywaniu robót na czas montażu osłon wiatrowych budynku W

WRZESIEŃ 2021

27.09.2021

Postępy prac na budowie Olszynki Park.

Postęp prac wrzesień

1. BUDYNEK WYSOKI 36p (W)
- realizacja robót żelbetowych kondygnacji 17 budynku (14p)
- realizacja robót: roboty instalacyjne wentylacji bytowej i przeciwpożarowej budynku
- realizacja robót: roboty wod-kan, c.w.u., c.t., c.o.

2. BUDYNEK NIŻSZY 18p (N)
- realizacja robót żelbetowych kondygnacji 18 budynku (15p)
- realizacja robót: roboty instalacyjne wentylacji bytowej i przeciwpożarowej budynku
- realizacja robót: roboty wod-kan, c.w.u., c.t., c.o.
- zakończono prace przy wykonaniu fasady aluminiowo - szklanej budynku w poziomie kondygnacji usługowych.
- realizacja robót związanych z wykonaniem fasady aluminiowo - szklanej budynku na piętrach 3, 4, 5

3. BUDYNEK USŁUGOWY 3p (U)
- wykonano strop nad kondygnacją -2 w rejonie wejścia głównego do budynku W od strony ul. Kilara
- zakończono roboty związane z wykonaniem ściany zewnętrznej budynku, komunikacji pomiędzy garażami, rampy,
schodów głównych do budynku W
- zakończono prace związane z wykonaniem schodów wejścia do foyer budynku N
-rozpoczęto roboty związane z wykonaniem płyty fundamentowej budynku przy parkingu P-2.1 W ( od strony mostu zamkowego)

4. ZESPÓŁ GARAŻY ZEWNĘTRZNYCH (P.2.1.)
- zakończono roboty związane z wykonaniem garaży zewnętrznych wzdłuż ulicy Kilara.
- zakończono roboty związane z wykonaniem konstrukcji kolumnady - część żelbetowa
- rozpoczęto prace związane z wykonaniem parkingu zewnętrznego P-2.1W (od strony mostu zamkowego)

Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
previous arrow
next arrow
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
previous arrow
next arrow

LIPIEC 2021

12.07.2021

Postępy prac na budowie Olszynki Park.

1. BUDYNEK WYSOKI 36p (W)
- realizowane roboty związane z wykonaniem stropu nad 13 kondygnacją budynku (nad 10 piętrem)
- realizacja robót: roboty murowe - wykonanie ścianek działowych w mieszkaniach na 6 kondygnacji (5 piętro)
- realizacja robót: roboty instalacyjne wentylacji bytowej i przeciwpożarowej budynku
- realizacja robót: roboty wod-kan, c.w.u., c.t., c.o.

2. BUDYNEK NIŻSZY 18p (N)
- wykonano strop nad 14 kondygnacją budynku (nad 11 piętrem)
- realizowane są elementy żelbetowe konstrukcji 15 kondygnacji (12 piętra)
- rozpoczęto roboty murowe - wykonanie ścianek działowych w mieszkaniach na 9 kondygnacji (7 piętro)
- kontynuacja prac tynkarskich na 4p budynku
- kontynuacja prac przy wykonywaniu wentylacji bytowej i przeciwpożarowej budynku
- kontynuacja prac przy wykonywaniu instalacji wod-kan, c.w.u., c.t., c.o.
- zakończono prace przy wykonaniu fasady aluminiowo - szklanej budynku w poziomie kondygnacji usługowych.
- roboty przygotowawcze do montażu rusztowań wiszących 3 i 4 piętra budynku

3. BUDYNEK USŁUGOWY 3p (U)
- szalowanie odcinka stropu nad kondygnacją -2 w rejonie wejścia głównego do budynku W od strony ul. Kilara
- kontynuacja prac związanych z wykonaniem ściany zewnętrznej budynku, komunikacji pomiędzy garażami, rampy, schodów głównych do budynku W
- kontynuacja prac związanych z wykonaniem schodów wejścia do foyer budynku N

4. ZESPÓŁ GARAŻY ZEWNĘTRZNYCH (P.2.1.)
- roboty przygotowawcze w zakresie wykonania stropu nad garażem zewnętrznym od strony ul. Kilara - połączenie z częścią istniejącą parkingu.
- realizacja robót związanych z wykonaniem nawierzchni parkingów zewnętrznych w poziomie terenu od strony ulicy
Szopena.
- realizacja robót związanych z wykonaniem konstrukcji kolumnady wokół wejścia do budynku N

Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
previous arrow
next arrow
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
previous arrow
next arrow

MAJ 2021

26.05.2021

Postępy prac na budowie Olszynki Park.

1. BUDYNEK WYSOKI 36p (W)
– wykonano strop nad 11 kondygnacją budynku (nad 8 piętrem)
– realizowane są elementy żelbetowe konstrukcji 12 kondygnacji (9 piętra)
– rozpoczęto roboty murowe – wykonanie ścianek działowych w mieszkaniach na 6 kondygnacji (5 piętro)
– rozpoczęto roboty instalacyjne wentylacji bytowej i przeciwpożarowej budynku
– kontynuacja prac przy wykonywaniu instalacji wod-kan, c.w.u., c.t., c.o.

2. BUDYNEK NIŻSZY 18p (N)
– wykonano strop nad 12 kondygnacją budynku (nad 9 piętrem)
– realizowane są elementy żelbetowe konstrukcji 13 kondygnacji (10 piętra)
– rozpoczęto roboty murowe – wykonanie ścianek działowych w mieszkaniach na 8 kondygnacji (6 piętro)
– kontynuacja prac tynkarskich na 3p budynku
– kontynuacja prac przy wykonywaniu instalacyjne wentylacji bytowej i przeciwpożarowej budynku
– kontynuacja prac przy wykonywaniu instalacji wod-kan, c.w.u., c.t., c.o.
– kontynuacja prac przy wykonaniu fasady aluminiowo – szklanej budynku w poziomie kondygnacji usługowych.

3. BUDYNEK USŁUGOWY 3p (U)
– wykonano fragment stropu nad garażem -2 pomiędzy budynkami N i W od strony ul. Kilara
– realizacja prac związanych z wykonaniem ściany zewnętrznej budynku, komunikacji pomiędzy garażami oraz rampy

4. ZESPÓŁ GARAŻY ZEWNĘTRZNYCH (P.2.1.)
– roboty przygotowawcze w zakresie wykonania stropu nad garażem zewnętrznym od strony ul. Kilara. Strop
pomiędzy częścią istniejąca zrealizowaną w I etapie a wejściem głównym do budynków N i W
– realizacja robót związanych z wykonaniem nawierzchni parkingów zewnętrznych w poziomie terenu od strony ulicy
Szopena.

KWIECIEŃ 2021

28.04.2021

Postępy prac na budowie Olszynki Park.

MARZEC 2021

04.03.2021

Postępy prac na budowie Olszynki Park.

LUTY 2021

05.02.2021

Postępy prac na budowie Olszynki Park.

STYCZEŃ 2021

21.01.2021

Postępy prac na budowie Olszynki Park.

Zaawansowanie:
W: wykonano strop na 3p ( nad szóstą kondygnacją). Realizowane są pracę na 4 piętrze
N: wykonano strop nad 4p. Realizacja prac na 5 piętrze, ( na ósmej kondygnacji)
Część usługowa wspólna:
- wykonano ścianę oporową drogi pożarowej od południowego wschodu. - Realizowane są pracę związane z wykonaniem schodów frontowych i wjazdu do garażu od strony północno zachodniej
- realizowane są pracę związane z wykonaniem fundamentów i stabilizacji gruntu garażu zewnętrznego i wewnętrznego (część usługową) od ul. Kilara
Realizowane są roboty instalacyjne na kondygnacjach garażowych budynku N
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
previous arrow
next arrow
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
previous arrow
next arrow

GRUDZIEŃ 2020

15.12.2020

Postępy prac na budowie Olszynki Park.

Budynek N
- wykonano strop nad piętrem mieszkalnym N3 ( 6 kondygnacją. )
- w trakcie prace związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych kondygnacji 7 (piętro N4)
- wykonano słupy kolumnady od strony ulicy Szopena (narożnik północno- wschodni )
Budynek W
– wykonano strop nad piętrem usługowym U2 ( 5 kondygnacja)
- w trakcie prace związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych kondygnacji 6 ( piętro W3 )
Część U ( usługowa )
- realizowane są prace ziemne w zakresie wstępnej niwelacji terenu i roboty przygotowawcze związane z rozpoczęciem realizacji robót ziemnych pod wykonanie płyt fundamentowych części usługowej od strony ulicy Kilara i Szopena
- realizowane są prace związane z wykonaniem muru oporowego od strony południowo wschodniej stanowiącego konstrukcje drogi pożarowej od strony rzeki Wisłok.
Wykonano ławy ściany oporowej.
- realizowane są elementy konstrukcyjne związane z wykonaniem wjazdu do garażu, garażu i wejścia głównego do budynku od ulicy Szopena (narożnik północno- wschodni)

PAŹDZIERNIK 2020

18.10.2020

Postępy prac na budowie Olszynki Park.

BUDYNEK N
Zakończono realizację kondygnacji U1 wraz z wysoką kondygnacją wejścia głównego o wysokości 10 metrów. Wysokość ta wymusiła zastosowanie systemowych przestrzennych deskowań wieżowych, które zostały zaprojektowane przez inżynierów firmy DokaPolska na indywidualne zamówienie. Realizowana jest ostatnia kondygnacja usług U2.
BUDYNEK W
Trwają prace przy stropie nad kondygnacją U1.
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
previous arrow
next arrow
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
previous arrow
next arrow

WRZESIEŃ 2020

18.09.2020

Postępy prac na budowie Olszynki Park.

Trwają prace przy kondygnacji U1 budynków N i W.
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
previous arrow
next arrow
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
previous arrow
next arrow