O Inwestycji Olszynki Park

 

Projektowany zespół wielofunkcyjny handlowo-usługowo- biurowy i mieszkalny wielorodzinny z garażem wielopoziomowym zlokalizowany jest w centrum miasta Rzeszowa na południowych obrzeżach Śródmieścia, wzdłuż trasy rzeki Wisłok. Poprzez swoją lokalizację obiekt ma stanowić element wiążący dzielnicę Śródmieście na lewym brzegu rzeki z Nowym Miastem położonym na brzegu przeciwległym.

Wraz z kilkoma innymi budynkami wysokościowymi (aktualnie są to budynki w trakcie budowy jak również projektowane) położonymi w otoczeniu Mostu Zamkowego, ma stanowić dominantę w krajobrazie miasta i kształtować nowoczesny skyline. Lokalizacja obiektu w tym miejscu to początek procesu zwracania się miasta ku rzece poprzez tworzenia pierzei wzdłuż Wisłoka.

Kompozycja architektoniczno-urbanistyczna zespołu oparta jest na osi kompozycyjnej równoległej do rzeki Wisłok – na niej zlokalizowano obie wieże, oraz wpasowana jest urbanistycznie w terasę Wisłoka (tzw. „Olszynek”). Od strony Śródmieścia zespół tworzy zwartą pierzeję i zamyka od południa znajdujący się przed Filharmonią Podkarpacką Plac Grotowskiego. Część usługowo-handlowo-biurowa stanowi podstawę dla projektowanych wież. Wieża niższa wraz z częścią usługowo-handlową zaprojektowana została jako zamknięcia placu vis a vis Filharmonii Rzeszowskiej, natomiast wieża wyższa stanowi sama w sobie dominantę na skraju projektowanego zespołu, która znajduje się w osi najazdu z kierunku Trasy Zamkowej od strony zachodniej oraz widoczna będzie z głównej arterii komunikacyjnej centrum miasta tj. z mostu zamkowego.

36
Liczba Pięter
292
Liczba Apartamentów
7500
Powierzchnia usług
8
Windy

Kompozycja formalna wież została oparta na prostopadłościanach z nanizanymi na nie bryłami przeciwstawnych łuków, które nawiązują do dwumasztowej łodzi (vide: położenie obiektu nad rzeką). Kompozycja jest bardzo dynamiczna dla obserwatora biernego (nie poruszającego się) jak również dla obserwatora „czynnego” (w ruchu). Obiekt widziany w ruchu, z różnych stron zaskakuje obserwatora nieustanie zmieniającym się kształtem. Można powiedzieć, że podlega ciągłej metamorfozie – od smukłej ekspresyjnej bryły, aż do szerokiej mocno osadzonej na podstawie formie z „wiatrem w żaglach”.

Podstawa obiektu w części zespołu nr 1 tworzy domknięcie Placu Grotowskiego w skali i kompozycji. Za kolumnadą tej części wznosi się niższa wieża zespołu. Pomiędzy mostem zamkowym, a zespołem zabudowy zaprojektowane zostały zespoły miejsc postojowych w 2 poziomach, z górną częścią zaprojektowaną w poziomie Trasy Zamkowej (ul.W. Kilara), pozostawiając korytarz widokowy od strony wschodniej na Stare Miasto z Zamkiem. Wzdłuż Trasy Zamkowej (ulicy W. Kilara) zespół został zaprojektowany w formie ciągłej pierzei z kończącym się zamknięciem architektonicznym w formie „kolumnady” placu Grotowskiego oraz zaprojektowanym przedpolem budynku tj. samym placem, który ma spełniać publiczne miejsce spotkań.
Kompozycja urbanistyczna uwzględnia pozostawienie korytarza widokowego z ulicy Kopisto na sylwetę Zamku. Obrys projektowanego zespołu nie wykracza poza ustalone „ściany” istniejącej już zabudowy tj. budynki po północnej stronie ul. Kopisto w tym budowane aktualnie osiedle Zamkowe oraz zespól budynków Capital Towers (w budowie) oraz po południowej stronie tej ulicy tj. urząd skarbowy, hotel Prezydencki.

Projektowany zespól uwzględnia również oś widokową na zamek z założenia centrum handlowego Millenium Hall. Projektowany zespół zlokalizowany jest poza kanałem widokowym ustalonym przez decyzję o warunkach zabudowy oraz linie ograniczeń istniejącej zabudowy.
W projektowanej bryle obiektu przewiduje się wyodrębnienie 4 głównych elementów architektonicznych: zespół handlowo – usługowy, tworzący pierzeję Placu Grotowskiego naprzeciwko ściany frontowej budynku Filharmonii Rzeszowskiej; zespół handlowo – usługowy wzdłuż ul. Trasa Zamkowa o wysokości zabudowy do 30 m (6 kondygnacji), który stanowi podstawę dla projektowanych wież; niższa „wieża” – wysokość zabudowy (do 78m dach ostatniej kondygnacji); wyższa „wieża” – główna dominanta, wysokość zabudowy – do 161 m (wysokość sumaryczna z masztami i iglicami ).

Elewacja południowa
Elewacja południowa
Elewacja południowa
Elewacja południowa
Elewacja południowa
Elewacja południowa
Elewacja południowa
Elewacja południowa
Elewacja południowa
Elewacja południowa
Elewacja południowa
Elewacja południowa
Elewacja południowa
Elewacja południowa
Elewacja południowa
Elewacja południowa
Elewacja południowa
Elewacja południowa
Elewacja południowa
Elewacja południowa
Elewacja południowa
Elewacja południowa
previous arrow
next arrow
Elewacja południowa
Elewacja południowa
Elewacja południowa
Elewacja południowa
Elewacja południowa
Elewacja południowa
Elewacja południowa
Elewacja południowa
Elewacja południowa
Elewacja południowa
Elewacja południowa
Elewacja południowa
Elewacja południowa
Elewacja południowa
Elewacja południowa
Elewacja południowa
Elewacja południowa
Elewacja południowa
Elewacja południowa
Elewacja południowa
Elewacja południowa
Elewacja południowa
previous arrow
next arrow
01
ARCHITEKTURA

Niebanalna Architektura. Elewacja budynku zostanie wykonana m.in. z aluminium oraz szkła.

02
BEZPIECZEŃSTWO

Budynki zamknięte, z portierem. Mieszkańcy dostana karty chipowe z dostępem wyłącznie na swoje piętra.

03
KOMFORT

Niezależny kompleks mieszkalny uzupełniony częścią handlowo usługową, oraz strefą rozrywki.

04
REKREACJA

Pełnowymiarowy basen, strefa SPA, siłownia, strefa fitness, restauracje, kawiarnie, bank.